Modele wychowania dzieci

by admin

– Norweskie dzieci nie podlegają presji otoczenia. W czasie wychowywania dzieci UNIKA się jakichkolwiek porównań w celu wartościowania. Dzieci nie są stawiane w Roli zwycięzcy Czy przegranego Albo też lepszego Czy gorszego. W tym kraju Rodzice nie narzucają dziecku żadnego hobby. Ono samo wybiera, Czym chce się zajmować. Zauważyłam też, że nikt nie Robi żadnej tragedii, Jeśli Dziecko jest mniej zdolne, Czy przegrało w zawodach. Nikt na nich nie wywiera żadnej presji – opowiada Olesia. W Norvégii zrezygnowano również z wystawiania Ocen za Osiągnięcia w nauce Czy sporcie na wczesnym ETAPIE Edukacji. OD momentu narodzin w sposób w entierement naturalny Zarówno Opieka nad DZIECKIEM Jak i prowadzenie Domu jest równo podzielone pomi, ZY Oboje rodziców, którzy wspólnie angażują się w dix proces. Niezwykle powszechne są przedszkola do których można posłać już MOS Dziecko. Ciekawostką jest Fakt, iż w tym kraju uważanym za dość Zimny placówki te v wią najczę niewielkie budynki, un na skorzystanie z toalety, zjedzenie posiłku Czy ogrzanie się.

Dzieci większość czasu spędzają na dworze Niezależnie OD Tego Jaka jest pogué. Zwykli wrażać zdanie Norvégowie. Że nie ma złej Pogody à ubranie może być nieodpowiednie. Nie ma Jednak uwagi rodzica i à stawia aller w trudnej sytuacji. Takie dzieci nie mają wytyczonych Granic, co sprawia, że funkcjonują Tak, Jak podpowiada im ich Dziecięcy Instynkt. Jest à przyczyną zaburzeń emocjonalnych, zagubienia, ALE także wybuchowego charakteru je nie radzeniem sobie z własnymi emocjami. Dzieci odtrącone często popadają w nałogi. Zgoła odmienny Wydaje się arabski modèle wychowawczy. Rodzicielstwo bardzo silnie Wpisuje się w Kontekst religijno-kulturowy. Pobłażanie jest tu zupełnie nie ne pomyślenia. Jednocześnie Rodzice otaczają swoje pociechy wielką amour je atencją.

OD najmłodszych lat wpajają im określony système wartości. Niezmiernie ai ważny jest Szacunek dla starszych. Dzieci uczone też samodzielności OD najmłodszych lat. Gdy Maluch przewróci się, rodzic racjay nie rzuci się w Panice, par je ratować. W kulturze arabskiej uważa się, że błędy Czy potknięcia kształtują silną Osobowość dziecka. Autokratyczny (autorytatywny, autorytarny) Styl Wychowania przeważa w rodzinach konserwatywnych-w takich Domach jeden z rodziców zdobył wyraźną przewagę nad drugim. Radykalna odmiana Tego stylu cechuje się wyraźnym dystansem między dominującym rodzicem a DZIECKIEM, Zarówno w wymiarze emocjonalnym, intelektualnym, un często nawet fizycznym. Aktywność dziecka jest normowana poprzez Reguły wzgl, nie sztywne i narzucone MU przez dorosłego.

Dominuje silesiakomunikacja jednostronna: OD rodzica do dziecka. Dziecięce prawa, przywileje i obowiązki są podawane “do wiadomości” i surowo egzekwowane. Dziecko wie, na co Może sobie pozwolić je czego MU nie wolno, za co Może uzyskać nagrodę, une za co na Pewno spolka je Kara. Człowiek Mały, nie rozumiejąc Zasad obowiązujących w Domu rodzinnym, próbuje pytać o à opiekunów i najczę nie uzyskuje zrozumiałego dla siebie wyjaśnienia, un jedynie informację w rodzaju: “Bo Tak powiedziałem!”, “Jak dorośniesz, to zrozumiesz”, “à DLA twojego Dobra “,” Ile razy Mam powtarzać?! “.